Thema's BurgerBelang

BurgerBelang

Zeewolde

Hoe de dynamiek verdween uit Zeewolde

 

Vanaf de start als zelfstandige gemeente in 1985 groeide Zeewolde in de beginjaren met gemiddeld ruim 300 woningen per jaar. Aangetrokken door onze gunstige grondprijzen kwamen vooral gezinnen van elders. De vraag naar dure percelen was erg groot.

Om ook de betaalbare sector te kunnen bedienen is in deze tijd de formule 1/3 goedkoop-1/3 middenduur en 1/3 duur ingevoerd.

We bouwden woningen voor de toenmalige vraag, startten scholen, realiseerden sporthallen en sportvelden naar behoefte, het winkelcentrum kende een enorme groei vanaf de oorspronkelijke 4 winkels aan het Flevoplein.

In ons waterrijke dorp was schoolzwemmen (gericht op zelfredzaamheid) en de reddingsbrigade een logische stap.

Er kwam vraag naar voortgezet onderwijs en naar seniorenvoorzieningen (beide gerealiseerd in 2000). Ook cultuur werd niet vergeten. Zeewolde groeide en bloeide.

 

Bij de verkiezingen 1998 zette Leefbaar Zeewolde in op een kleine kern en verder ontwikkelen in een tweede kern. Dat dan beide kernen te klein waren voor hedendaagse voorzieningen was kennelijk geen bezwaar. Juist daarom wilden de anderen dat niet.

Bij de collegevorming kwam er als compromis uit dat onderzoek zou worden gedaan naar de wensen van de inwoners. In 2000 is daarom de Strategisch Visie ontwikkeld, waarbij 1100 inwoners waren betrokken. De vraag was: wat willen we met ons dorp, één of twee kernen.

2/3 van de bevolking koos voor ontwikkelen in één kern om genoeg draagvak te genereren voor gewenste voorzieningen. Verantwoordelijk wethouder Etman (Leefbaar Zeewolde) zei daags voor de slotuitkomst: als er niet uitkomt wat in ons verkiezingsprogramma staat, dan stap ik op. Dat is gebeurd. Sinds die tijd heeft Leefbaar Zeewolde sterke groei geblokkeerd. Advertentie daags vóór de verkiezingen in 2010: Wij willen geen stad worden. Wie wel?

 

Na 25 jaar komt de vraag naar woningen vooral van onze eigen jonge mensen, maar dat vlot niet meer. De woningproductie in de laatste 10 jaar laat zien dat dit gevolgen voor de gemeenschap had. Kern: Leefbaar wil geen groei, houdt vast aan oude formule 1/3-1/3-1/3 in plaats van aanpassen aan de markt = vraag naar betaalbare woningen.

Er was ook al stagnatie vóór de crisis, of beter gezegd de grootste partij in het college zette de boel op slot. Van 2001 naar 2011 kwamen maar 1920 woningen in 10 jaar.

De bevolking groeide in die 10 jaar maar van 17.900 naar 21.288, is gemiddeld bijna 340 per jaar tegen de eerste 15 jaar gemiddeld een groei van ruim 1000. Toen kon alles.

Omdat een groot deel van de inkomsten afkomstig zijn van het Rijk, gebaseerd op aantallen woningen en inwoners stagneerden die inkomsten ook. Bezuinigen werd noodzakelijk, zo verdwenen o.a. schoolzwemmen en de reddingsbrigade en werd door wethouder Schouten de “slimme” truc bedacht van het heffen van precariobelasting over de nutsvoorzieningen.

 

Ons bezwaar daartegen werd weggewuifd onder het motto: doorberekening in de tarieven is niet onze verantwoordelijkheid. Dit gebeurt natuurlijk wel. De 2e kamer noemt dit een verkapte belasting en er ligt een wetsvoorstel om dit te verbieden. Zeewolde mist dan 8 ton.

Inmiddels keert ook op andere terreinen de wal het schip: er zijn al peuterspeelzalen gesloten, alle basisscholen kennen leegstaande leslokalen, lege winkeletalages staren je aan in ons centrum. In het collegeprogramma heet dat: wij zijn voor kwaliteit , waarbij betaalbare woningen hier dus niet toe gerekend worden. Dat jaagt onze jonge mensen het dorp uit.

 

De vraag naar betaalbare woningen liep intussen op tot 2300 (bij Woonpalet), want de grootste rijkdom van ons dorp is nu juist het grote aantal jonge mensen en die willen gewoon betaalbare huizen. Dat is wat de markt in ons volwassen dorp al een aantal jaren vraagt.

Het door Leefbaar Zeewolde gedomineerde college reageerde hier niet op, dus jonge mensen trokken weg. Welke kwaliteit dit college voor ogen heeft is niet duidelijk.

Zie de geboortecijfers: krimp van 0-5 jarigen van 2001 naar 2011 met ruim 500,dat werkt door in de scholen en over een paar jaar ook in bijvoorbeeld de sportverenigingen.

Gelijktijdig toename 65 plussers van 1180 in 2000 naar 2105 in 2011, is bijna 1000 meer.

Pogingen van BurgerBelang per motie voor de bouw van meer betaalbare woningen kregen geen meerderheid in de raad. De coalitiepartijen Christen Unie en PvdA, die tot 2010 nog voorstanders waren van een robuust dorp stemden nu tegen. Ook de vraag om van het overschot van 2011 meer starters leningen uit te geven onderging eenzelfde lot.

Jonge starters zijn het vliegwiel van een dynamische ontwikkeling voor een groeigemeente.

 

Zeewolde is nu aan het vergrijzen en van dynamiek is geen sprake meer.

BurgerBelang wil extra maatregelen om starters te stimuleren, dáár zit de sleutel.

Daarvoor willen wij samenwerken met iedere partij die ook een robuust dorp voorstaat.

 

 

Standpunten BurgerBelang

Contact Fractievoorzitter

Contributie

Verkiezingsprogramma

Contact Penningmeester

Nieuwsbrief

Thema's

Contact Secretariaat

Nieuwsbrief Archief

Blog

 

 

 

 

 

Adres: Goudhaver 26 Zeewolde

 

 

Telefoonnummer: 036-5225540

 

 

Copyright © All Rights Reserved