Contributie

Word vrijwilliger en steun onze partij.

 

Een politieke partij heeft geld en mensen nodig om goed te functioneren. Wanneer u ons financieel wilt steunen, kunt u een mailtje sturen naar onze penningmeester of het secretariaat. Ook kunt u lid worden van onze partij, maar naast financiële steun kunnen wij u expertise en input ook goed gebruiken. We zijn tenslotte een lokale politieke partij in Zeewolde, voor de burgers van Zeewolde. Wij willen graag weten hoe u denkt over hetgeen speelt in Zeewolde.

 

Wanneer u mee wilt denken en achter het gedachtengoed van BurgerBelang staat, kunt u ons laten meeprofiteren van uw kennis en kwaliteiten door actief lid te worden. Meld u dan bij ons aan en wij nemen contact met u op. U beslist zelf in welke mate u als vrijwilliger betrokken wilt worden bij de lokale politiek van Zeewolde.

 

is als eerste lokale politieke partij al twintig jaar actief in Zeewolde.

 

Onafhankelijk, consistent, kritisch en betrokken, met de burger en voor de burger. Wij komen op voor de belangen van de inwoners van Zeewolde, met de toekomst in gedachten, zodat Zeewolde ook later een leuk en leefbaar dorp is voor onze kinderen en kleinkinderen. 

 

Binnen onze partij zitten leden die landelijk op verschillende partijen stemmen en dit kan binnen een lokale partij. Want ondanks onze landelijke politieke kleur willen wij allemaal het beste voor Zeewolde.

 

Verleden

Wat heeft BurgerBelang gedaan in die twintig jaar? Naast vier jaar college, waarbij de wethouder afkomstig uit onze partij onder andere verantwoordelijk was voor de komst van middelbaar onderwijs naar Zeewolde, de bouw van de Sfinx en de komst van de buslijn naar Nijkerk en naar Almere, hebben we ons vooral ingezet voor de groei van ons dorp. Niet omdat we zo nodig groot willen worden, maar wel omdat wij graag zien dat de noodzakelijke voorzieningen behouden blijven in ons dorp.

 

Toekomst

Wij kijken nu naar de toekomst en zijn daarom op zoek naar nieuwe (fractie)leden om samen mee te brainstormen over politieke kwesties en maatschappelijke vraagstukken. Wat zou jij graag veranderd zien in Zeewolde en wat moet vooral zo blijven? Wil jij op een laagdrempelige manier ontdekken wat politiek is en invloed uitoefenen op de toekomst van Zeewolde? Dan hebben wij jou nodig!BurgerBelang komt op voor de inwoners van Zeewolde, help ons daarbij! Interesse en/of behoefte aan meer informatie? Mail ons dan via info@burgerbelangzeewolde.nl

Wilt u ons steunen door lid te worden van onze partij?

 

Dat kan met een mailtje naar ons email-adres.

 

De contributie bedraagt €12,= per jaar en voor huisgenoten, 65-plussers en jeugdleden €6,=.

Hiervoor krijgt u een aantal keer per jaar de nieuwsbrief per email en u wordt uitgenodigd voor onze Algemene Leden vergadering.

 

U kunt ons ook mailen met vragen, opmerkingen of  wanneer u uw mening wilt   laten horen.