Standpunten BurgerBelang

Hoe denkt BurgerBelang over?

 

Welke standpunten neemt BurgerBelang in over verschillende onderwerpen? Hoe denken wij over beleid voor ouderen, voor jongeren, woningbeleid, duurzaamheid? Al deze informatie vindt u in ons verkiezingsprogramma, maar kan u ook hier vinden. Duidelijk weergegeven in de vorm van infographics. Want wanneer BurgerBelang iets belangerijk vindt, is het wel transparant zijn. Wat zijn onze meningen en waarom denken we er zo over? Heeft u vragen? Stel ze dan. Onderaan deze pagina (in het gele vlak) vind u mogelijkheden om contact op te nemen met het secretariaat, de fractievoorzitter of de penningmeester.