Thema's BurgerBelang

Tien jaar geleden stond in Zeewolde geen winkelpand leeg. Het centrum was dan wel niet bruisend en er waren geen tjokful terrassen, maar er was leven. Nu is het centrum doods met veel leegstaande panden. Stilstand is achteruitgang. In de huidige tijd wordt veel gekocht via internet, dus moet een centrum uitnodigend en levendig zijn zodat bezoekers worden uitgenodigd om dit centrum ook te bezoeken.

 

In onze ogen heeft Zeewolde shops en terrasjes nodig naast de supermarkten. Zeewolde vergrijst en oudere mensen zijn minder mobiel. Horeca en winkels in de directe omgeving dragen ​​dan bij aan de leefbaarheid. Verder komen inwoners van Zeewolde elkaar tegen evenementen en op terrassen in een levendig centrum en dat bevordert de onderlinge samenhang. Voor een gezond dorp is een evenwichtige samenstelling belangrijk. Een dorp waarin zowel jong als oud met elkaar samenleeft. Zeewolde vergrijst, natuurlijk want heel Nederland vergrijst, alleen in Zeewolde gaat het heel hard. Een van de redenen is het tekort aan woningen voor alleenstaanden en starters. Wat dat betreft heeft BurgerBelang nog heel wat in te halen. Woningen bouwen moet je doen in de crisistijd. Dat is helaas niet gebeurd en zo zijn er heel veel jongeren die hier geen betaalbare woning konden vinden verdwenen naar de omringende gemeenten. BurgerBelang vindt dit een gemiste kans.

 

Voor sociale huurwoningen is de wachttijd in Zeewolde vier tot vijf jaar. Ach, wordt er dan gezegd, in de omringende gemeenten op het oude land is het acht tot tien jaar. Is dat een goed excuus? Deze gemeenten kampen met het probleem dat een groot deel van hun grondbezit reeds is volgebouwd. Ze hebben weinig oppervlakte wat nog bebouwd kan worden. Dat probleem kennen wij in Zeewolde niet. Er is nog genoeg bouwgrond aanwezig. Woningen voor jong en oud, zowel huur als koop zorgen voor doorstroming op de woningmarkt.

 

Eenzaamheid is een groot landelijk probleem, vooral onder senioren en dit probleem speelt ook in Zeewolde. We stellen dan ook voor een jaarlijks huisbezoek in te stellen voor mensen van 75 jaar en ouder. Tijdens zo'n huisbezoek kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Het gaat dan niet alleen om eenzaamheid, maar ook om overbelasting door mantelzorg voor de partner, problemen met de mobiliteit, het huishouden etc.

 

De jeugd in Zeewolde en dan met name de wat oudere jeugd verveelt zich. Zorgen dat in het dorp voor deze jongeren wat te doen is draagt ​​bij aan de dynamiek in dit dorp. Iedereen moet hier mee kunnen doen en mee kunnen draaien. Wijkgerichte faciliteiten waar een soos, speelfilm avond, en voor allerlei doelen knutsel- en bewegingsactiviteiten worden georganiseerd. Ook dit draagt ​​bij aan de dynamiek en de samenhorigheid in een dorp.

 

Zeewolde verdient meer dan sober en doelmatig. Dit is de laatste jaren tien jaren het beleid geweest en dit is ten kostte van dit dorp gegaan. BurgerBelang vindt dat er nu geïnvesteerd moet worden in Zeewolde. Vindt u dit ook? Stem BurgerBelang!