Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022


De speerpunten uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:


Meer woningen voor jonge gezinnen, senioren en éénpersoonshuishoudens.

Meer aandacht voor het tekort aan sociale huurwoningen.

Stimuleren van duurzaam bouwen en verduurzamen van bestaande woningen.

Het realiseren van een buitenpolikliniek in Zeewolde.

Bezoek aan 75-plussers en ondersteuning indien nodig.

Ondersteuning van onze middenstand door verruiming van de openingstijden (ook op zondag) en faciliteren waar mogelijk.

Aandacht voor jeugdzorg, hier moet beter beleid voor worden ontwikkeld.

Aanpak drugsproblematiek door voorlichting aan jongeren en hun ouders en door extra politie aandacht.

Bevordering van toerisme door extra camperplaatsen, meer oplaadpalen voor elektrische fietsen en auto's, enz.

We blijven voor een volwaardig zwembad met sporthal in Zeewolde.


Ons volledig verkiezingsprogramma vindt u hier.

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

 

In ons verkiezingsprogramma 2014-2018 staan ​​onze speerpunten gebundeld onder de verkiezings leuze "Het roer moet om".

BurgerBelang wil de dynamiek herstellen in ons dorp door:

het behouden van starters voor onze woningmarkt

het stimuleren van starters op de arbeidsmarkt

het faciliteren van startende ondernemers

het faciliteren van burgerinitiatieven met een breed draagvlak.

 

Download voor meer informatie ons verkiezingsprogramma, klik hier om te klikken op: klik hier: Verkiezingsprogramma